Wytyczne organizacyjne dla organizatorów kolacji rybnych

Lokalizacja

Organizator

Milicz pl. ks. E. Waresiaka 7
Marta Kamińska
Email: partnerstwo@nasza.barycz.pl
71 3830432
www.nasza.barycz.pl

Opis wydarzenia

2015-08-03 00:00:00

W poniedziałek 4 sierpnia o godz. 10.00 spotkaliśmy się z organizatorami wydarzeń kulinarnych w ramach Dni Karpia 2015.

W trakcie spotkania omówiliśmy ważne kwestie organizacyjne a uczestnicy otrzymali uszykowane wcześniej pakiety materiałów informacyjnych do dystrybucji w swoich lokalach oraz gadżety do przekazania w drodze konkursów gościom swoich wydarzeń kulinarnych - kolacji rybych z cyklu "ryba do syta" w ramach Dni Karpia 2015.

Relacja z wydarzenia

Wytyczne organizacyjne dla organizatorów wydarzeń gastronomicznych w ramach Dni Karpia 2015


SERWIS www.dnikarpia.barycz.pl:

Prosimy o przesłanie szczegółowych, zatwierdzonych programów wydarzeń, w celu umieszczenia na stronie www.dnikarpia.barycz.pl  

imprezy odbywające się do 15 września – najpóźniej do 15 sierpnia.

imprezy odbywające się po 15 września – najpóźniej do 28 sierpnia

na bieżąco: weryfikacja danych podanych na serwisie; w przypadku błędów, zmian należy pilnie podać właściwe informacje do koordynatora: partnerstwo@nasza.barycz.pl

UWAGA! WSZELKIE ZMIANY TERMINÓW ZOSTANĄ PODANE NA STRONIE A TAKŻE PRZESŁANE DO INNYCH PARTNERÓW I OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W DYSTRYBUCJĘ MATERIAŁÓW. W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI ZMIANY PROSIMY O INFORMACJĘ POD RYGOREM ZERWANIA UMOWY I OBCIĄŻENIA KOSZTAMI ORGANIZATORÓW POSZCZEGÓLNYCH WYDARZEŃ.

Informowanie o wydarzeniu oraz o cyklu Dni Karpia:

 • Osoba witająca gości/ Konferansjer otrzyma skrypt z informacją o cyklu wydarzeń, zobowiązany jest przez koordynatora do informowania, że kolacja odbywa się w ramach Dni Karpia i polecać kolejne wydarzenia.
 • Informatory i mapki w trakcie kolacji mają się znajdować w miejscach widocznych, ogólnie dostępnych, z informacją że są bezpłatne.
 • Organizatorzy zobowiązują pracowników, osoby do obsługi restauracji oraz kolacji do zapoznania się z treścią informatora, ideą Dni Karpia, czasem trwania, kategoriami wydarzeń, polecania innych wydarzeń itp.
 • Jeśli materiałów zabraknie prosimy o kontakt: 71 3830432.
 • Jeśli pojawią się trudności ze sprzedażą biletów prosimy o kontakt: 713830432
 • Banery informujące o wydarzeniu należy rozwiesić do 15 sierpnia – zrobić zdjęcie wiszącego banera i przesłać na adres partnerstwo@nasza.barycz.pl

Inne działania promocyjne:

 • Spoty reklamowe promujące cykl Dni Karpia w telewizji dzięki uprzejmości Stawy Milickie (obszar Legnica, Wałbrzych, Jelenia Góra)
 • Promocja na telebimach  (Milicz, Przygodzice) – na bieżąco cykl imprez oraz konkretnych wydarzeń.

Oferta ryb gospodarstw rybackich dla restauratorów w ramach Dni Karpia 2015.

 • STAWY MILICKIE SA /ceny netto/

Karp: żywy 12,00 zł/kg, patroszony 17,00 zł/kg, tusza 19,00 zł/kg

Jesiotr: żywy 27,00 zł/kg, patroszony 35,50 zł/kg, tusza 43,00 zł/kg 

Dostępność ryb na jesieni będzie się zwiększać.

Kontakt w sprawie ryb: 785 051 667 Michał Janas – sprzedaż ryb

 • Gospodarstwo rybackie Możdżanów /ceny netto/

Ceny za żywe ryby:

karp 10,00 – 11,00 zł/kg, amur 10,00  – 12,00 zł/kg, lin – 15,00zł / kg, tołpyga 5,00 – 7,00 zł/kg, sum 18-20,00 zł/kg, szczupak 20-25

Kontakt tel: Karol Girus, 601 781 053, 607 606 274

 • Gospodarstwo rybackie Ruda Żmigrodzka

Karp żywy – 11 zł/netto kg

Ryba patroszona, filety, karp wędzony – prosimy o kontakt z właścicielem.

Tel. Jan Krzysztof Raftowicz 601 733 559, ryby@raftowicz.pl

 • Gospodarstwo rybackie Przygodzice

Cena karpia 10,00 zł brutto / kg

Kontakt: tel. 502 785 419, htm@promax.media.pl

Oferta współpracy w ramach Dni Karpia dla gastronomii:

1/ Browar Nepomucen – Szkaradowo – piwo ważone okolicznościowe ze specjalną etykietą Dni Karpia, kontakt: Piotr Musielak – 601 305 335, www.browar-nepomucen.pl

2/ Winnica de Sas – Czeszyce – sprzedaż wina z lokalnej winnicy, ew. wizyta w lokalu i prezentacja win, możliwość zorganizowania degustacji (max. 18 osób),  kontakt: Anna Żuber, tel. 71 384 55 18, www.winnicadesas.pl

Sprzęt:

Prosimy o dokonanie rezerwacji lub korektę zamówionego sprzętu w razie potrzeby.

Stowarzyszenie nie przewiduje zwolnienia z opłaty eksploatacyjnej – opłata zostanie przekazana na pokrycie kosztów telebimów lub promocji w mediach.

Filmy:

Możliwość udostępnienia filmu: Stawów Milickich SA. – o gospodarce rybackiej, PdDB o Dolina Baryczy Poleca, Dniach Karpia, innych gmin do wyemitowania w charakterze atrakcji podczas kolacji – zainteresowanych prosimy o kontakt.

Obecność gastronomii na Dniach Karpia we Wrocławiu: 30.08 – Partynice

Podmioty gastronomiczne, które zadeklarowały swój udział:

Stawy Milickie SA – food truck, żywa ryba, przekąski, restauracja Parkowa, Restauracja „W Starym Młynie”, „Karpik Pod Strzechą”, gospodarstwo rybackie „Ruda Żmigrodzka” (ryba wędzona, reklama karczmy).

Prosimy o pilne zgłoszenia restauracji, które są zainteresowane obecnością ze stoiskiem gastronomicznym podczas wydarzeń plenerowych.

 

Bazar Smakosza we Wrocławiu – wrzesień, październik

Promocja Dni Karpia i wydarzeń w ramach Bazaru. Ponadto dzięki uprzejmości organizatorów możliwość bezpłatnej promocji - każda niedziela we wrześniu i październiku, Browar Mieszczański, ul. Hubska, Wrocław, 09.00 – 16.00.

Prosimy o zgłoszenia chętnych podmioty gastronomiczne i producentów żywności.

Wspólnie ustalamy grafik  (co niedziela inna restauracja lub producent), darmowe stoisko, dojazd we własnym zakresie, sprzedaż, pula na degustacje.