Wytyczne organizacyjne dla organizatorów wydarzeń kulturalnych, aktywnych i edukacyjnych.

Lokalizacja

Organizator

Milicz pl. ks. E. Waresiaka 7
Marta Kamińska
Email: partnerstwo@nasza.barycz.pl
71 3830432

Opis wydarzenia

2015-08-06 00:00:00

W czwartek 6 sierpnia o godz. 10.00 spotkaliśmy się z organizatorami wydarzeń aktywnych, kulturalnych i edukacyjnych w ramach Dni Karpia 2015.

W trakcie spotkania omówiliśmy ważne kwestie organizacyjne a uczestnicy otrzymali uszykowane wcześniej pakiety materiałów informacyjnych oraz gadżety do przekazania w drodze konkursów gościom swoich wydarzeń aktywnych, kulturalnych i edukacyjnych w ramach Dni Karpia 2015.

Partnerzy

Wytyczne organizacyjne dla organizatorów wydarzeń aktywnych, edukacyjnych, kulturalnych w ramach Dni Karpia 2015

SERWIS www.dnikarpia.barycz.pl

Prosimy o przesłanie szczegółowych, zatwierdzonych programów wydarzeń, w celu umieszczenia na stronie www.dnikarpia.barycz.pl  

imprezy odbywające się do połowy września – najpóźniej do 15 sierpnia.

imprezy odbywające się od 15 września – najpóźniej do 28 sierpnia

na bieżąco:

- weryfikacja danych podanych na serwisie; w przypadku błędów, zmian należy pilnie podać właściwe informacje do koordynatora: partnerstwo@nasza.barycz.pl

UWAGA! WSZELKIE ZMIANY TERMINÓW ZOSTANĄ PODANE NA STRONIE A TAKŻE PRZESŁANE DO INNYCH PARTNERÓW I OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W DYSTRYBUCJĘ MATERIAŁÓW. W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI ZMIANY PROSIMY O INFORMACJĘ POD RYGOREM ZERWANIA UMOWY I OBCIĄŻENIA KOSZTAMI ORGANIZATORÓW POSZCZEGÓLNYCH WYDARZEŃ.

Telewizja + telebimy:

 • Po 15.08 udostępniamy organizatorom wydarzeń 30-sekundowy film promocyjny
 • Promocja Dni Karpia za pośrednictwem Stawów Milickich w telewizji kablowej (zasięg: Wałbrzych, Jelenia Góra)
 • telewizja ProArt będzie informowała i relacjonowała o wydarzeniach w powiecie ostrowskim (woj. wielkopolskie)
 • Promocja wydarzeń  na telebimach (Milicz, Przygodzice) – cały cykl oraz banery przed poszczególnymi wydarzeniami

Grafika + materiały drukowane:

 • przygotowanie do dystrybucji plików graficznych plików + tekst/artykuł + pliki (informator, plakat, mapa, button) w wersji elektronicznej oraz umieszczone do pobrania na stronie www.dnikarpia.barycz.pl
 • udostępnienie plików przez organizatorów na stronach www, Facebook – do 15.08 , następnie na bieżąco udostępnianie postów pojawiających się w serwisie oraz profilu FB Dni Karpia w Dolinie Baryczy
 • dystrybucja plakatów, informatorów, mapek we własnym zakresie, wywieszenie w widocznym miejscu, można zaznaczyć czerwonym markerem swoją imprezę, żeby była bardziej widoczna – na bieżąco.
 • banery na imprezy: rozwieszenie banerów we własnym zakresie przez organizatorów wydarzeń we wskazanych wcześniej miejscach, do 15.08; prosimy o wykonanie dokumentacji zdjęciowej wywieszonego banera, wraz z otoczeniem i przesłanie dokumentacji zdjęciowej e-mailem na adres partnerstwo@nasza.barycz.pl
 • Istnieje możliwość udostępnienia wzoru plakatu z elementami wizerunku 2015 do wpisania programu konkretnej imprezy – prosimy o informacje kto jest zainteresowany – na bieżąco

 

 

Informowanie o wydarzeniu:

 • Konferansjer otrzyma skrypt z informacją o cyklu wydarzeń, zobowiązany jest przez organizatora wydarzenia do informowania, że impreza odbywa się w ramach Dni Karpia i polecania kolejnych wydarzeń.
 • Informatory i mapki w trakcie wydarzenia mają się znajdować w miejscach widocznych, ogólnie dostępnych, z informacją, że są bezpłatne.
 • Organizatorzy zobowiązują pracowników, osoby obecne na imprezach w punktach informacyjnych do zapoznania się z treścią informatora, ideą Dni Karpia, czasem trwania, kategoriami wydarzeń i polecania wydarzeń.
 • Jeśli materiałów zabraknie prosimy o kontakt – 71 3830432.

Sprzęt:

Prosimy o dokonanie rezerwacji lub korektę zamówionego sprzętu w razie potrzeby. Pierwszeństwo do sprzętu ma organizator, jeśli gastronomia chce skorzystać prosimy albo o zamówienie albo o informacje.

Stowarzyszenie nie przewiduje zwolnienia z opłaty eksploatacyjnej – opłata zostanie przekazana na pokrycie kosztów telebimów lub promocji w mediach.

Filmy:

Możliwość udostępnienia filmu: Stawów Milickich SA. – o gospodarce rybackiej, PdDB o Dolina Baryczy Poleca, Dniach Karpia, innych gmin (prosimy o informacje które gminy mają ciekawe filmy promocyjne – będą wyemitowane podczas imprezy otwierającej 30.08).

Organizacja gastronomii:

 • PdDB przekaże wykaz gastronomii zainteresowanej udziałem w wydarzeniach oraz szerszy wykaz podmiotów gastronomicznych z DB zajmujących się obsługą cateringową imprez, z ofertą regionalną.
 • Zasady współpracy określają organizatorzy wydarzeń. Prosimy o uwzględnienie, jeśli jest to niezbędne, kto zamawia sprzęt (organizator czy gastronomia). Gastronomię należy jak najszybciej poinformować o: warunkach udziału, warunkach technicznych, wyłącznościach, wymaganiach, koncesjach.
 • Gastronomia może wziąć na siebie koszty stoisk, namiotów, ławostołów.

Organizacja jarmarków producentów lokalnych:

 • Możliwość wsparcia organizacji jarmarków produktów lokalnych (podmioty DBP, kandydaci, sołectwa, inne produkty lokalne z terenu DB i inne produkty lokalne spoza DB).

 

Stowarzyszenie zgodnie z udostępnionym regulaminem Jarmarków w ramach Dni Karpia 2015 proponuje wsparcie w organizacji jarmarków w zakresie: naboru chętnych wystawców, zamówienia i zorganizowania niezbędnego sprzętu wystawienniczego, umówienia transportu sprzętu na imprezę, przekazania organizatorowi wydarzenia listy wystawców. Organizator wydarzenia na miejscu ma zapewnić miejsce wystawcom i wskazać im miejsca do sprzedaży. Organizator wydarzenia jest zobowiązany do wyodrębnienia jarmarków lokalnych w ramach imprezy, usytuowania w dobrze dostępnym i widocznym miejscu, informowania o jarmarku lokalnym.

Prosimy o deklarację gdzie takie jarmarki będą i kto chce zlecić organizację PdDB w zakresie producentów lokalnych DBP, kandydatów, innych producentów lokalnych, sołectw z DB.

 • Możliwość udziału jako uczestnik z warsztatami itp. – do końca sierpnia PdDB będzie organizowało nabór. Należy oczekiwać zaproszenia (regulamin + formularz zgłoszenia)

Oferta współpracy z dla organizatorów wydarzeń:

 • Browar Nepomucen – Szkarodowo - piwo ważone okolicznościowe ze specjalną etykietą Dni Karpia, kontakt: Piotr Musielak – 601 305 335, www.browar-nepomucen.pl
 • Winnica de Sas – Czeszyce – sprzedaż wina z lokalnej winnicy, ew. wizyta w lokalu i prezentacja win, możliwość zorganizowania degustacji (max. 18 osób),  kontakt: Anna Żuber, tel. 71 384 55 18, www.winnicadesas.pl

Ubezpieczenie (OC)

Każda impreza musi być ubezpieczona, chyba że imprezę organizuje podmiot gospodarczy, który jest w tym zakresie ubezpieczony.

30 sierpnia 2015 – Dni Karpia we Wrocławiu, impreza na Partnicach

Prosimy o pilne zgłoszenia chętnych do udziału w imprezie we Wrocławiu, wraz z ofertą jak Państwo będą chcieli się zaprezentować podczas imprezy.