Spływ kajakowy CZYSTA BARYCZ 2014

Lokalizacja

Organizator

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Ekologicznej "Dolina Baryczy"

start - pomost na Baryczy obok ruin Zamku w Miliczu, meta: Sułów
Milicz
Zofia Pietryka, Hanna Jankowska
Email: zofiapietryka@op.pl hani.j@wp.pl
606 316 128 lub 698 469 574

Opis wydarzenia

2014-09-18 09:00:00

Spływ na trasie Milicz- Sułów połączony ze sprzątaniem rzeki. Organizatorzy gwarantują kajaki i poczęstunek. 

Max 56 osób

6 grup max po 8 osób

Relacja z wydarzenia

18 września odbył się spływ kajakowy "CZYSTA BARYCZ" Organizatorem spływu było Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Ekologicznej "Dolina Baryczy", realizowany w ramach projektu edukacji ekologicznej wspieranego przez gminę Milicz oraz pomocy wielu partnerów lokalnych w tym Nadleśnictwo Żmigród, wypożyczalnie kajaków oraz Partnerstwo dla Doliny Baryczy. W tym roku spływ został wpisany w program Dni Karpia jako wydarzenie edukacyjne a od wielu lat jako nasz lokalny wkład w ogólnopolską akcję " Sprzątanie Świata", która w tym roku odbyła się pod hasłem "Turysto! Szanuj środowisko!" Nad organizacją i przebiegiem czuwały Zofia Pietryka i Hanna Jankowska, która jest też instruktorem kajakarstwa, o bezpieczeństwo dbał jak zwykle ratownik Wojciech Szczepaniak. Już od godz 8.00 przy pomoście na Baryczy w Miliczu, zajeżdżali usługodawcy z kajakami: Kumak - Ryszard Kluba, Krzyżoszczak Mirosław, BG Sportsrent- Beata Głowacz, Kompleksowe Usługi Turystyczne- Maciej Kowalski, Hanna Jankowska w sumie do dyspozycji było 50 kajaków. W spływie wzięło udział prawie 100 osób w tym przedstawiciele partnerów oraz młodzież szkolna i nauczyciele z Gimnazjum w Milicza, Sułowa, Wróblińca, Bukowic,Wysocka, Technikum Leśnego, Ośrodka Szkolno- Wychowawczego, MSPD i ON , Mobilni Polacy- międzynarodowa grupa wolontariuszy, przedstawiciele Spółki Stawy Milickie, Nadleśnictwa Żmigród i organizacji pozarządowych.

Przed wypłynięciem, instruktor kajakarstwa Andrzej Romanowicz przeprowadził warsztaty

dotyczące techniki pływania kajakiem oraz zasad zachowania się na wodzie, Hanna Jankowska i Zofia Pietryka zachęciły do bezpiecznego zbierania śmieci na rzece i wspólną dbałość o czystość środowiska. Powoli kajaki były spuszczane na wodę a uczestnicy mogli sprawdzić swoje umiejętności, dla niektórych był to pierwszy spływ, więc korzystali z podpowiedzi bardziej doświadczonych. Na Baryczy był dość wysoki poziom wody i wydawało, się iż śmieci nie było zbyt dużo, ale jak się okazało w niektórych miejscach, szczególnie na zakolach zbierały się one w dużych skupiskach, szczególnie różne butelki i foliowe worki. Sporo śmieci było tez przy brzegach, Maciej Kowalski, który z wolontariuszami jechał samochodem wzdłuż Baryczy zebrał też sporo odpadów. W porównaniu z poprzednimi edycjami w tym roku zarówno w rzece jak i na brzegu znacznie mniej było odpadów wielkogabarytowych. Nie zabrakło też niespodzianek, zwalone drzewa stanowiły barierę, ale uczestnicy byli na to przygotowani; Marcin Szatkowski i Grzegorz Wirchniański w zimnej wodzie, z dużym poświeceniem przecięli piłą ogromne bale drewna udrażniając rzekę dla wszystkich kajaków. Ważnym aspektem edukacyjnym jest też docenienie walorów przyrodniczych, płynąc uczestnicy mogli podziwiać piękno naszej rzeki, różnorodność roślin i zwierząt w tym ślady żerowania bobrów oraz przelatujące ptaki.Duże zainteresowanie i radość uczestników wzbudził kormoran nurkujący z duża gracją tuz przy płynących kajakach. Wszyscy bezpiecznie dotarli do tamy w Sułowie, tutaj zostawione zostały zebrane śmieci - kilkanaście wypełnionych worków i wielka satysfakcja, że znowu wspólnie zadbaliśmy o czystość Baryczy to niewątpliwie efekt akcji. Śmieci zostały zabrane przez WPO ALBA i teren pozostał wysprzątany. Na placu na uczestników czekał już poczęstunek przygotowany przez Nadleśnictwo Żmigród, wszyscy się integrowali i z apetytem smakowali kiełbaski z grilla. Niespodzianką był pokaz umiejętności strażackich przygotowany przez Państwową Straż Pożarną w Miliczu, zasady udzielania pomocy przy zagrażających życiu obrażeniach, sprzęt ratowniczy oraz możliwość obsługi sikawki strażackiej to była przygoda, którą na pewno młodzież na długo zapamięta.

Zofia Pietryka

prezes Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Ekologicznej "Dolina Baryczy"

Partnerzy

Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy"

Gmina Milicz

Nadleśnictwo Żmigród 

Usługodawcy:

Kumak - Ryszard Kluba,

Krzyżoszczak Mirosław,

BG Sportsrent- Beata Głowacz,

Kompleksowe Usługi Turystyczne- Maciej Kowalski,

Hanna Jankowska