XVII Regionalny Konkurs Wiedzy o Dolinie Baryczy - edycja 2014

Lokalizacja

Organizator

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Ekologicznej "Dolina Baryczy"

eliminacje w szkołach, finał – Ośrodek Kultury w Miliczu
Milicz
Zofia Pietryka
Email: zofiapietryka@op.pl
606 316 128 lub 698 469 574

Opis wydarzenia

2014-10-23 10:00:00

Konkurs dotyczy wiedzy o gospodarce rybackiej, przyrodzie i historii regionu oraz umiejętności zaplanowania wycieczek po Dolinie Baryczy. 

Eliminacje szkolne bez ograniczeń, finał 2-osobowa reprezentacja z poziomu nauczania (IV-VI, gimnazja, ponadgimnazjalne)

Relacja z wydarzenia

Relacja z XVIII edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy o Dolinie Baryczy

W dniu 23 października 2014 r o godz. 10.00 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Miliczu zebrali się wszyscy finaliści konkursu oraz ich nauczyciele. W tym roku do konkursu przystąpiła rekordowa liczba uczestników, 28 reprezentacji szkolnych z regionu Doliny Baryczy w tym 14 ze szkół podstawowych i 14 z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs odbył się w ramach DNI KARPIA jako wydarzenie edukacyjne PROGRAMU EDUKACJA DLA DOLINY BARYCZY oraz został wpisany w Program Działań Edukacyjno-Informacyjnych "Czysty Milicz - wspólna sprawa" . Organizatorem konkursu od dziesięciu lat jest Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Ekologicznej „Dolina Baryczy” Część wielkopolska regionu reprezentowały szkoły: Zespół Szkół im. Polskich Olimpijczyków w Dębnicy, Zespół Szkół w Pawłowie, Zespół Szkół im gen. Kazimierza Glabisza w Odolanowie , Zespół Szkół w Granowcu, Zespół Szkól w Cieszynie, Gimnazjum e Świecy, Gimnazjum w Raczycach, Zespół

Szkół im. Jana Pawła II w Odolanowie, Zespół Szkół w Sośniach.

Część dolnośląską regionu : Zespół Szkół i Przedszkola w Krośnicach, Zespół Szkół w Bukowicach,

Zespół Szkół im. E. Bojanowskiego w Kuźnicy Czeszyckiej, Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Żmigrodzie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Miliczu, Szkoła Podstawowa w Nowym Zamku, Szkoła Podstawowa w Dunkowej, Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Sułowie, Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wlk, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pakosławsku, Szkoła Podstawowa w Radziądzu, Gimnazjum im Mikołaja Kopernika w Miliczu, Gimnazjum we Wróblińcu, Gimnazjum w Sułowie, Technikum Leśne w Miliczu, Społeczne Gimnazjum Ad Astra, I Liceum Ogólnokształcące w Miliczu, Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Twardogórze. Po przedstawieniu wszystkich zespołów szkolnych przez Zofię Pietrykę prezesa Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Ekologicznej „Dolina Baryczy” głos zajęła pani Henryka Skrzynecka wiceburmistrz gminy Milicz. Pogratulowała finalistom i podkreśliła to, że konkurs odbywa się już po raz XVIII a więc wszedł w wiek dorosły co świadczy o tym, iż konkurs jest potrzebny i zachęca młodzież do poznawania swojego miejsca zamieszkania. Zofia Pietryka podkreśliła, iż konkurs nie mógłby się odbywać bez wsparcia wielu partnerów lokalnych, którzy pomagają organizacyjne tj Ośrodek Kultury w Miliczu, który od samego początku udostępnia sale i sprzęt oraz wielu partnerów, którzy współfinansują nagrody dla laureatów i finalistów konkursu tj. gmina Milicz, Bank Spółdzielczy w Miliczu, Nadleśnictwa w Miliczu, Żmigrodzie i Antoninie, Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych oraz Stowarzyszenie Partnerstwo dla Doliny Baryczy. Corocznie przy przygotowywaniu formuły konkursu uczestniczą nauczyciele, którzy są członkami Stowarzyszenia na rzecz Edukacji ekologicznej a w tym roku dodatkowo grupa nauczycieli z woj. wielkopolskiego. Uczestnicy konkursu zostali podzieleni na dwie grupy: do sali kameralnej udali się uczniowie szkół podstawowych a w sali widowiskowej pozostały drużyny z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Finaliści odpowiadali na wylosowane pytania związane z regionem oraz rozwiązywali w zespołach dwu- osobowych przygotowane zadania przyrodnicze dotyczące rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt oraz znajomości ich środowiska ich życia oraz ochrony przyrody a także zadania historyczne gdzie musieli wykazać się wiedzą o postaciach historycznych i zabytkach w Dolinie Baryczy oraz użytkowaniu ich w czasach współczesnych. Metodyka przygotowanych zadań była dostosowana do poziomu nauczania. Młodsi uczestnicy konkursu zadania mieli w formie graficznej na kartkach, które wypełniali i oddawali sukcesywnie komisji do sprawdzenia, starsi mieli przygotowane karty pracy , które wypełniali w oparciu o zadania wyświetlane na prezentacji multimedialnej. W tej grupie wiekowej komisja też uwzględniała wyniki z części praktycznej tj pracy konkursowej dotyczącej opracowania wycieczki po regionie z wykorzystaniem aktywnych form turystyki. Uczniów szkół podstawowych oceniała komisja w składzie: Zofia Pietryka Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Ekologicznej, Anna Zelenay – Nadleśnictwo Żmigród, Renata Fertun – ZS Odolanów, Beata Walkowiak- SP nr 2 w Miliczu oraz uczeń SP w Dunkowej Jakub Jędrzejczyk - ubiegłoroczny laureat konkursu Poziom wiedzy uczestników był bardzo wyrównany i komisja postanowiła bez dogrywki przyznać trzy miejsca drugie i trzy miejsca trzecie. Jagoda Jarczewska i Karolina Kowalska - Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Muzyczna I st. w Miliczu Zuzanna Iwanicka i Dominika Niewrzędowska - Szkoła Podstawowa w Nowym Zamku Mikołaj Maciejewski i Monika Hofman- Zespół Szkół w Granowcu Amelia Słomińska i Szymon Brodala –Szkoła Podstawowa w Radziądzu Adriana Sobala i Julia Wierzba - Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego Zuzanna Rosińska i Hubert Grzelak -Zespół Szkół im. gen. Kazimierza Glabisza w Odolanowie Maciej Kubik, Patrycja Marciniak - Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pakosławsku Komisja konkursowa oceniająca gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych pracowała w składzie: Hanna Jankowska Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Ekologicznej, Dariusz Kaliszczak ZS Krośnice, Cezary Tajer DZPK, Stanisław Gdula Nadleśnictwo Antonin, Bożena Hołubka Gimnazjum wTwardogórze, Jolanta Pawłowska ZS w Dębnicy oraz uczennice I LO w Miliczu Paulina Szatkowska i Magdalena Łaskawa, ubiegłoroczne laureatki konkursu. Aleksandra Bury i Aleksandra Lorek - Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Twardogórze Hanna Jarczewska i Anna Tarka Społeczne Gimnazjum AD Astra w Miliczu Karolina Pełczyńska i Katarzyna Poprawska Zespół Szkół i Przedszkola im. Ignacego Łukasiewicza w Wyróżniono też prace konkursowe przygotowane przez uczniów w formie prezentacji multimedialnych i albumów dokumentujących przeprowadzoną przez młodzież wycieczkę po "Czy warto zwiedzać Dolinę Baryczy?” album przygotowany przez Aleksandrę Lorek i Aleksandrę Bury z gimnazjum w Twardogórze, „Fotoopowieść o jesiennym pięknie mojej Doliny” prezentacja wykonana przez Hannę Jarczewską i Annę Tarkę z gimnazjum Ad Astra w Miliczu oraz „Rowerowa wycieczka krajoznawcza po wielkopolskiej części Doliny Baryczy” przygotowana przez Aleksandrę Brodziak i Sandrę Gąbka z ZS w Dębnicy i „Śladami legend czyli co kryje w sobie Milicz” prezentacja Aleksdandry Hybś i Joanny Kokot, uczennic z I LO w Miliczu. Komisja, która przed finałem oceniała prace konkursowe pracowała w składzie: Zofia Pietryka jako przedstawiciel organizatora, Iwona Grobelna Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Krośnicach oraz Agnieszka Prucnal SGTWT i DB. Wyróżnione prace były prezentowane przez autorów dla wszystkich uczestników po części finałowej konkursu . Jako podsumowanie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów, nagród dla licznych laureatów i wyróżnionych oraz zostały wręczone pakiety edukacyjne dla wszystkich szkół biorących udział w finale konkursu. Dodatkową nagroda dla laureatów i finalistów konkursu będzie w listopadzie, wyjazd studyjny do „Wrzosowej Krainy” z możliwością udziału w warsztatach ze zdobienia pierników „ Piernikowy Świat..” i tkackich „Szare Przystanie”, odwiedzenia „ Dębu Chrobrego” najstarszego dębu w Polsce oraz poradzieckich bunkrów obecnie jednego z większych skupisk nietoperzy na Dolnym Śląsku. Całodniową wycieczkę dofinansuje Stowarzyszenie Partnerstwo dla Doliny Baryczy w ramach programu Edukacja dla Doliny Baryczy.

 

Relacja z wyjazdu zwycięzców konkursu:

  Zdobienie pierników, własnoręczne tkanie ozdób i zwiedzanie bunkrów z nietoperzami czyli wyjazd studyjny finalistów Regionalnego Konkursu Wiedzy o Dolinie Baryczy  do Wrzosowej Krainy

Tradycją już jest, że dodatkową nagrodą dla  finalistów konkursu o Dolinie Baryczy jest wyjazd edukacyjny. W poprzednich edycjach młodzież i nauczyciele poznawali nasz region. W związku z tym, iż w tym roku konkurs odbywał się w ramach wydarzeń Programu Edukacja dla Doliny Baryczy , wyjazd odbył się do Dolnośląskiej Krainy Karpia, regionu, który jest partnerem w programie edukacyjnym realizowanym przez Stowarzyszenie Partnerstwo dla Doliny Baryczy. Wyjazd został dofinansowany ze środków PO RYBY oraz z dotacji gminy Milicz na zadania w zakresie edukacji ekologicznej.

W dniu 14 listopada prawie 60 osobowa grupa uczniów i nauczycieli z ponad 20  szkół regionu Doliny Baryczy z gmin: Odolanów, Sośni, Przygodzice, Milicza, Krośnic, Cieszkowa, Twardogóry i Żmigrodu, wyruszyła poznawać specyfikę Wrzosowej Krainy.

W gospodarstwie agroturystycznym Amazonka w Ostaszowie na uczestników wyjazdu czekało sporo atrakcji. Podzieleni na dwie grupy wzięli udział w warsztatach: „Piernikowy Świat Wandzi” ze zdobienia pierników oraz  w warsztacie tkackim „Szare Przystanie” .

W pierwszej grupie uczestnicy pod okiem p. Wandy pięknie dekorowali pierniki przy użyciu kolorowych lukrów i ozdób. W drugiej grupie warsztatowej zarówno  młodzież jak i nauczyciele z wielkim zaangażowaniem wykonywali kolorowe dywaniki osadzone w drewnianej ramce. Każdy zabrał wykonaną przez siebie pracę, będzie to miła pamiątka z wyjazdu.

Zajęcia te prowadzone są  w ramach oferty  Ekomuzeum Wrzosowej Krainy, która daje możliwość bezpośredniego spotkania z dziedzictwem przyrodniczo-kulturowym wschodniej części Borów Dolnośląskich. Dzięki  pasji mieszkańców umiejętnie połączonej z przyrodą, historią i kulturą pokazane jest bogactwo twórczości lokalnych artystów.

W gospodarstwie Amazonka znajduje się  minizoo, pełne strusi, dzików, koni, danieli, kóz, baranów i bażantów oraz spora kolekcja wypchanych egzotycznych zwierząt przywiezionych przez właściciela z dalekich wojaży.

Po obiedzie uczestnicy wyruszyli na zajęcia terenowe pod kierunkiem Marka Cieślaka z DZPK, ogromne wrażenie zrobił 750-letni  „Dąb Chrobry” najstarszy dąb szypułkowy w Polsce, który rośnie w Piotrowicach na pograniczu województwa dolnośląskiego i lubuskiego.

W takim historycznym miejscu trzeba było zrobić pamiątkowe zdjęcia grupy,  a najbardziej odważni za zgodą przyrodnika mogli zajrzeć do „wnętrza” pomnika przyrody.

Emocje sięgnęły zenitu przed wejściem do bunkrów znajdujących się w lesie w okolicy Wilkocina, przewodnik opowiedział o historii tego miejsca, które w okresie powojennym  było miejscem stacjonowania oddziałów Armii Radzieckiej. Po opuszczeniu wojsk rosyjskich w roku 1992r.                                            w dwupoziomowych bunkrach  zadomowiły się nietoperze.

Zaopatrzeni w latarki w dużym skupieniu uczestnicy wyprawy wędrowali za przewodnikiem  krętymi podziemnymi korytarzami  do dużego tajemniczego pomieszczenia, w którym z zapartym tchem wyszukiwali wysoko w szczelinach ukrytych nietoperzy.

Wyjazd pozwolił poznać miejsca, z którym łączą nas występowanie stawów i rybacki charakter regionu, tworzenie lokalnych produktów i ludzie którzy z pasją tworzący specyficzna ofertę turystyczna i edukacyjną.

Uczestnicy przekonali się, jak ważne jest zdobywanie wiedzy i rozwijanie umiejętności oraz rozwijanie własnych zainteresowań oraz mieli okazję poznać partnerski region. Mogli porównać nowo poznane miejsca z walorami miejscowości,  w którym  mieszkają w Dolinie Baryczy. Przekonali się, iż praca wykonywana z pasją  może być sposobem na życie i własny rozwój.

 Zofia Pietryka

Partnerzy

Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy"