Konkurs - szlakiem karpia po Dolinie Baryczy

Lokalizacja

Organizator

Milicz

Opis wydarzenia

2014-11-14 18:00:00

Ruszamy z wyjątkowym przedsięwzięciem, którego założeniem jest stworzenie atrakcyjnego turystycznie szlaku karpiowego, który będzie promował region rozpoznawalny głównie dzięki stawom hodowlanym oraz unikatowej przyrodzie bogatej w siedliska chronionych prawnie gatunków ptaków. W tym celu Organizator przygotował 20 obiektów przestrzennych w kształcie karpia, które mają zostać rozmieszczone na stałe w charakterystycznych lokacjach – miejscach atrakcyjnych turystycznie (zalewach, parkach, przy obiektach zabytkowych, centrach turystycznych) reprezentujących najlepsze wartości obszaru Doliny Baryczy.

Najmłodsi mieszkańcy Doliny Baryczy, przygotowali prace zgodnie z kategoriami wskazanymi w regulaminie:

(prace pojawią się po kliknięciu w miejsce, które posłużyło jako inspiracja)

Gmina Cieszków

- kościół w Trzebicku

- kościół w Cieszkowie

Gmina Krośnice

- Krośnicka Kolej Wąskotorowa

Gmina Milicz

- ścieżka rowerowa trasą kolejki wąskotorowej Sułów – Grabownica

-  ostoja konika polskiego

- gajówka w Rudzie Milickiej

- grobla między Stawnem a Nowym Grodziskiem

- pałac Maltzanów w Miliczu

Gmina Odolanów

- Park Natury

Gmina Przygodzice

- Antonin pałac książąt Radziwiłłów

- gniazdo bociana „Przygoda”

Gmina Sośnie

- stanica Biały Daniel

- pałac w Mojej Woli

Gmina Twardogóra

- kościół św. Trójcy

- pałac w Goszczu

Gmina Żmigród

- zespół parkowo –pałacowy (Baszta/ Ruiny)

- kościół pw. Świętej Trójcy w Żmigrodzie

Artyści, którzy chcą wziąć udział w konkursie postępują według poniższych zasad:

  1. Uczestnik zgłasza do udziału w Konkursie reprodukcję projektu / projektów w postaci pliku / plików w formacie JPG, 300 DPI (jeden plik nie powinien przekraczać 5 Mb,)
  2. W nazwie pliku należy umieścić kolejno: imię i nazwisko autora, nazwę wybranej lokacji.
  3. Na Konkurs można nadesłać maksymalnie 9 projektów – po 3 propozycje na 3 wybrane lokacje.
  4. Kartę zgłoszeniową wraz z reprodukcją projektu należy przesyłać drogą mailową na adres:partnerstwo@nasza.barycz.pl
  5. W treści maila powinno się znajdować imię i nazwisko autora, adres do korespondencji oraz telefon kontaktowy.
 

Terminy:

  1. Nadsyłanie prac: 1 - 30 listopada 2014
  2. Obrady komisji konkursowej: 1, 2 grudnia 2014
  3. Ogłoszenie wyników: do 5  grudnia 2014
  4. Realizacja zwycięskich projektów: 8 – 20 grudnia

Ważne dokumenty:


Regulamin dla artystów

Regulamin dla szkół

Karta Zgłoszeniowa 

Szkic karpia

Figura przestrzenna na której zostanie wykonany gotowy projekt