Kontakt

Koordynatorem Kolorowego Szlaku Karpia po Dolinie Baryczy jest Stowarzyszenie „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy”.
Adres kontaktowy: Biuro Stowarzyszenia „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy”
Pl. Ks. E. Waresiaka 7 56 – 300 Milicz,
Tel/ fax 713030432 partnerstwo@nasza.barycz.pl
 
Jesteśmy organizacją współpracującą z podmiotami społecznymi, publicznymi i gospodarczymi na rzecz rozwoju i promocji wyjątkowego obszaru Doliny Baryczy leżącego  na pograniczu województw dolnośląskiego i wielkopolskiego. Działamy na terenie gmin Cieszków, Krośnice, Milicz, Twardogóra, Żmigród oraz Odolanów, Sośnie, Przygodzice. Poprzez  wyróżnienie figurami Kolorowych Karpi zachęcamy do poznawania  i odwiedzania wyjątkowych zakątków Doliny Baryczy. Odkrywania dziedzictwa kulturalnego, obiektów turystycznych i rekreacyjnych, miejsc edukacji regionalnej i przyrodniczej a także łowisk i oferty gastronomicznej.
Wiecej o inicjatywach i dziłaności Stowarzyszenia "PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy"